Συνάντηση της ΠΕΚΑΔΕ με την Υφυπουργό Παιδείας, ‘Έρευνας και Θρησκευμάτων κα Μερόπη Τζούφη με θέμα την παροχή παράλληλης στήριξης στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τετάρτη 30 Μαΐου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018, ο Πρόεδρος, η Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και η Έφορος Δημοσίων Σχέσεων της ΠΕΚΑΔΕ συναντήθηκαν με την Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κα Μερόπη Τζούφη παρουσία της κας Κωνσταντίνας Κολιζέρα, εκπαιδευτικού ΠΕ02, η οποία υπηρετεί στο γραφείο της Υφυπουργού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η ΠΕΚΑΔΕ ανέπτυξε και συζήτησε τις θέσεις και τις προτάσεις της με βάση το υπόμνημα που είχε κατατεθεί με θέμα την παροχή παράλληλης στήριξης στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με αφορμή σχετικά αιτήματα εκπαιδευτικών Αγγλικής αλλά και γονέων παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ακολούθησε διάλογος με ανταλλαγή απόψεων και με θετική διάθεση εκ μέρους της Υφυπουργού να συνεκτιμηθούν οι προτάσεις της ΠΕΚΑΔΕ στο γενικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής του Υπουργείου αναφορικά με την Ειδική Αγωγή ενώ παράλληλα θα καταβάλλεται προσπάθεια να αντιμετωπίζονται εξειδικευμένα αιτήματα.  

Το ΔΣ της ΠΕΚΑΔΕ