Η ΠΕΚΑΔΕ σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Καναδά προσφέρει ένα πακέτο 15 ταινιών μικρού μήκους στα μέλης της.