Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε σημαντική διεθνή έρευνα με τίτλο Teaching English in different contexts που συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και άλλα Ιδρύματα του εξωτερικού και απευθύνεται σε όλες/-ους τις/τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας που υπηρετούν σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται, μεταξύ άλλων, οι πολιτικές που εφαρμόζονται τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο (σχολεία) ως ανταπόκριση των οδηγιών και των κατευθύνσεων που προωθούνται σε ευρωπαϊκό (Ε.Ε.) και παγκόσμιο επίπεδο ώστε να μελετηθεί η επίδρασή τους στο καθημερινό εκπαιδευτικό έργο των καθηγητών/-τριών της Αγγλικής γλώσσας.

Για να συμμετάσχετε στην έρευνα, συμπληρώνετε ένα ερωτηματολόγιο μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Google forms) που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceC8py44L4-tQye6ww3uiMl43KLlYD7oAXAjWFsz2boHnk3A/viewform?usp=sf_link  

Ευελπιστούμε για την ανταπόκρισή σας, έχοντας κατανοήσει τη σκοπιμότητα και χρησιμότητα που θα έχει η έρευνα για την ανάδειξη των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε όλες και όλοι μας στα σχολεία και γι' αυτό σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Με εκτίμηση,

Το ΔΣ της ΠΕΚΑΔΕ