Σας γνωστοποιούμε ότι το Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων (Μαρούσι, Αττικής) διοργανώνει

το 1ο Μαθητικό Συνέδριο Προσομοίωσης Ηνωμένων Εθνών (AML MUN Conference, 24-25/02/2018),

το πρώτο αντίστοιχο Συνέδριο που αναλαμβάνει δημόσιο σχολείο στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.amlmun.com/