Αγαπητοί συνάδελφοι και μέλη της ΠΕΚΑΔΕ,

Σας ενημερώνουμε ότι κατατέθηκε υπόμνημα του ΔΣ της ΠΕΚΑΔΕ αναφορικά με τη διδασκαλία, εκμάθηση και πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας στο Νέο Λύκειο.

Για να διαβάσετε το υπόμνημα πατήστε εδώ.

Το υπόμνημα συνοδεύεται από αίτημα για συνάντηση με: α) τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  που έχει στην αρμοδιότητά του τα Γενικά Λύκεια και τον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που έχει στην αρμοδιότητά του τα Επαγγελματικά Λύκεια, β) το ΔΣ του ΙΕΠ και γ) το ΔΣ της ΟΛΜΕ.