Συνάδελφοι, σας καλούμε την Πέμπτη 12/9/2013 και ώρα 13.30 σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας, που θα πραγματοποιηθεί για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ξενόγλωσσης εκπαίδευσης (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής).